Σ.Ε.ΚΑ.Μ. & Πιστοποιητικό ADR

Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων.

H απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για μεταφορείς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα. Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο την μεταφορά επιβατών ή αγαθών εκτός του νομού που εδρεύει η μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών, και ο οποίος πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Αυτό διακρίνoνταν μέχρι το 2012 σε δύο τύπους: Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών. Σήμερα είναι ενιαίο και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερεις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διάρκειας 45 ωρών.

Διαβάστε Περισσότερα

Πιστοποιητικό ADR

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους.

Κυρίαρχο λοιπόν για την μεταφορά τους, θεωρούμε την Ενεργητική ασφάλεια της μεταφοράς, ήτοι όλες εκείνες τις τεχνικές και οδηγητικές δεξιότητες που πρέπει να ενσωματώνει ένας οδηγός οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ώστε να μην προκληθεί η οποιαδήποτε όχληση, ή ατύχημα κατά την μεταφορά, όπως επίσης και, αν παραταύτα εκδηλωθεί κάτι, να γνωρίζει πως θα ενεργήσει με ποιες προτεραιότητες, τι μέτρα πρέπει να λάβει έτσι ώστε να εξαλείψει, ή να εξασφαλίσει τις μικρότερες δυνατόν συνέπειες για τον κυκλοφορούντα πληθυσμό.

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε Απορίες; Καλέστε μας στα: 24310 70636 & 6934178726